Skip to content Skip to footer

Park Natury Zalewu Szczecińskiego

Park Natury Zalewu Szczecińskiego jest położony na terenie tzw. Łąk Skoszewskich – obszaru włączonego do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jako ostoja ptasia. Spotkać tu można wiele cennych, chronionych i rzadkich gatunków zwierząt i roślin, podziwiać krajobrazy i wypoczywać w ciszy zakłócanej śpiewem ptaków, szelestem drzew czy szumem wody.

Adres obiektu: 72-112 Czarnocin