Skip to content Skip to footer

Dworek Woliński

Zmodernizowany i odbudowany obiekt. Kiedyś stał tutaj zamek Książąt Pomorskich z XIII i XIV w. zwany wdowim. Rezydowały tu: księżna Anna Maria brandenburska, wdowa po zmarłym w 1603 r. księciu Barnimie XII oraz księżna Zofia saska. W drugiej połowie XVII wieku zamek książęcy wraz z klasztorem został rozebrany przez Szwedów i zniknął z zabudowy miejskiej Wolina.

Adres obiektu: ul. Zamkowa 23a, 72-510 Wolin